OKTATÓK, NAPPALIS DOKTORANDUSZOK
 

NÉV Beosztás Önéletrajz
magyar
CV English Magyar Tudományos Művek Tára elérhetősége Doktori képzés honlap elérhetősége Google Tudós elérhetősége
Dr. Szakály Dezső intézetigazgató-helyettes,
egyetemi docens
    van van  
Dr. Fülöp Gyula tanszékvezető,
egyetemi tanár
CV_hu CV_EN van van  
Dr. Illés Mária egyetemi tanár CV_hu CV_EN van van van
Dr. Czabán János professor emeritus CV_hu   van van  
Pelczné dr. Gáll Ildikó egyetemi docens     van van  
Dr. Sasvári Péter egyetemi docens CV_hu CV_EN van van van
Dr. Szegedi Krisztina egyetemi docens CV_hu CV_EN van van van
Kádárné Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens CV_hu CV EN van van  
Dr. Tokár-Szadai Ágnes egyetemi docens CV_hu CV_EN van    
Lukács Edit egyetemi adjunktus CV_hu CV EN van   van
Szilágyiné dr. Fülöp Erika egyetemi adjunktus CV_hu   van    
Szűcsné Dr. Markovics Klára tanársegéd CV_hu CV EN van    
Csiszár Csilla Margit tanársegéd CV_hu CV_EN van   van
Kelemen Gábor tanársegéd CV_hu CV_EN van    
Hódiné Hernádi Bettina tanársegéd CV_hu CV_EN van   van
Bereczk Ádám tanársegéd CV_hu CV_EN van    
Nagymáté Zoltán doktorandusz Cv_HU CV_EN      

 

AKIK SEGÍTIK MUNKÁNKAT:
 

  • Alacsné Kalász Dóra igazgatási ügyintéző
  • Groffné Vályi-Nagy Dóra műszaki szolgáltató