MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS

 

1. A képzés általános célja:

Egyetemi képzésben megszerzett diplomával rendelkező mérnök-közgazdászok képzése, akik végzettségük birtokában a továbbképzés egyetemi szintű követelményeit teljesítve, módszertani és széleskörű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberekké válnak. Képesek lesznek alkotó közgazdasági és menedzsment munkát végezni, irányítani, szervezni, motiválni és környezetükkel színvonalasan kommunikálni.

A hallgatók megismerkednek a gazdaságban érvényesülő törvényszerűségekkel, a gazdálkodó szervezetek működési mechanizmusával, felépítésével és vezetésével, a gazdasági döntések előkészítésének és megvalósításának feladataival, módszereivel és a gazdálkodó szervezetek egyes funkcióihoz (marketing, fejlesztés, beruházás, termelésirányítás, a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, stb.) kapcsolódó ismeretekkel. A tantervi struktúra lehetőséget nyújt bizonyos mértékű specializálódásra

 

2. Aszakirányú továbbképzési szak megnevezése

mérnök-közgazdász egyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

mérnök-közgazdász

 

4. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

 

5. A felvétel feltételei

Mesterképzésben (vagy korábban egyetemi szintű alapképzésben) szerzett oklevél és a műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök, vagy a természettudomány képzési területen szerzett alkalmazott matematikus, biológus, csillagász, fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, meteorológus, vegyész stb. szakképzettség.

 

6. A képzési idő

4 félév

 

7. A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendőkreditek száma

120 kreditpont

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
 

Módszertani alapozás (Kvantitatív módszerek, Alternatív tárgy I, Marketingkutatás)

15 kredit

Elméleti, közgazdaságtani alapozás (Nemzetközi gazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Bevezetés a számvitelbe, Gazdaságpolitika, Pénzügyek, Vállalati pénzügyek, Környezetgazdságtan, Gazdasági jog, Alternatív tárgy II.)

35 kredit

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek (Üzleti számvitel, Szervezés és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Marketing, Vállalati erőforrásgazdálkodás, Stratégiai menedzsment, Információgazdálkodás, Vállalati stratégia, Vállalati pénzügyek II., EU ismeretek, Vezetői ellenőrzés, Üzleti tervezés, Humán erőforrás gazdálkodás, Alternatív tárgy III.)

60 kredit

 

9. További információ kérhető: Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet

Dr. Sasvári Péter

tel: 565-111/1058, fax: 311-100

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.