MSC szak

 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK

 

A Vállalkozásfejlesztés mesterszaka „bolognai-elvekre” épülő képzési struktúránk meghatározó eleme, amelynekcélja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett hallgatók olyan vállalkozási és vezetési, szervezési ismereteket, készségeket megszerezve építhetik karrierjüket, mellyel saját vállalkozásban, bármely kis és közepes vállalkozásban vagy nemzetközi nagyvállalat vezetésében is helyt tudnak állni.

 

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak PIACKÉPESSÉGE elsősorban abban rejlik, hogy nem specializált a funkcionális részterületek számára, hanem a gazdálkodó szervezetek komplex értékelésére és fejlesztésére alkalmas szakembereket képez.

 

A tantárgyi struktúra összeállításának fő rendező elve:

Elsajátítható kompetenciák

•       a döntésorientált megközelítésű, korszerű gazdálkodás-módszertani ismeretek nyújtása,

•       a vállalati működés sajátosságainak és hatásmechanizmusának megismertetése,

•        a tudományos megalapozottsággal bíró, komplex gazdálkodási szemléletmód kialakítása.

•       piacorientált vállalatvezetési szemléletmód,

•       a projektszemléletben történő gondolkodáshoz és problémakezeléshez szükséges ismeretek,

•       felelős vezetői döntések meghozatalára való képesség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki tanulhat a Vállalkozásfejlesztés Mesterszakon?

A Mesterszak bármilyen főiskolai és egyetemi diplomával rendelkező számára nyitott.

 

Ajánljuk a képzést mindazoknak, akiknek munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

  • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;
  • A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
  • Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számáraúj szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremtenek számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

 

A képzési idő: 4 tanulmányi félév.

 

Idegennyelv-ismeret kimeneti követelményei: angol nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga; vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga, vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Okleveles közgazdász Vállalkozásfejlesztés szakon (Master in Business Development)

 

Ha életcéljuknak a gazdasági, gazdálkodási és üzleti tudományokban való jártasság megszerzését tűzték ki, akkor a Vállalkozásfejlesztés mesterszak választásával szakmájuknak örömökben és nehézségekben is bővelkedő, de mindenkor fontos tudomány- és szakterületére lépnek.

 

A feltételekről és követelményekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken! Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!

 

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

Gazdálkodástani Intézet

http://gkiweb.uni-miskolc.hu/next/

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Telefon: 46/565-111/10-58