Kapcsolat

Miskolci Egyetem
Gazdálkodástani Intézet
Miskolc-Egyetemváros 3515

Intézetigazgató: Pelczné dr. Gáll Ildikó
Tel: (46) 565-206; (46) 565-111/10-58
Fax: (46) 311-100
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Tanácsadási tevékenység

Az egyetemi oktatási háttérrel, külső vállalati tapasztalataink birtokában eredményesen tudunk hozzájárulni cége működési hatékonyságának növeléséhez, a legfrissebb kutatási eredmények, alkalmazott módszerek felhasználásával az alábbi területeken:

 • Vállalati információs rendszer kiépítése
 • Szervezeti működés szabályozása, belső szabályzatok készítése
 • Szervezeti és működési szabályzat kialakítása
 • Átvilágítás, szervezet átalakítása, vagyonértékelése
 • Vállalati érték mérési módszerek kidolgozása
 • Vállalat üzleti folyamatainak automatizálása, üzleti racionalizálási tanácsadás
 • Kontrolling és vezetői döntéstámogató rendszerek kialakítása
 • Vállalati stratégia tervezése és bevezetése
 • Üzleti terv összeállítása
 • Üzleti folyamatok átszervezése (BPR)
 • Balanced ScoreCard (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer) kialakítása és működtetése
 • Üzleti folyamatok benchmarkingje
 • Projektek menedzselése
 • Üzletviteli tanácsadás
 • Vállalati etikai kódex tervezése

Ezeken a területeken megalapozott elméleti háttérrel és széles körű vállalati adatbázissal rendelkezünk, közvetlenül és közvetve (hallgatóinkon keresztül) nagyszámú vállalkozással állunk kapcsolatban. Évente 50 fő nappali közgazdászhallgató, 200 fő levelező, kiegészítő levelező valamint posztgraduális képzésben résztvevő mérnökközgazdász, és jogászközgazdász hallgató írja intézetünkben, oktatóink irányításával szakdolgozatát, melyek főként a régiónkban található bázisvállalatok valós üzleti problémáinak megoldására irányulnak.

Az elmúlt időszakban oktatóink a régió számos vállalatánál végeztek eredményes tanácsadói munkát ezeken a területeken, kivívva a megrendelők elégedettségét.

2001-óta évente rendezzük meg az Intézettel közvetlenül és közvetve kapcsolatban álló mintegy 200 vállalkozás és tanácsadó cég részvételével az azóta országos jelentőségűvé váló Regionális Tanácsadási Konferenciát. Itt lehetőség nyílik a tudásbázis további gyarapítására, egymás elvárásainak jobb megismerésére, és a vállalkozások egymás közötti együttműködésének támogatására.

 

 

 

 

Üdvözöljük a Gazdálkodástani Intézet honlapján!
 

Intézetünk 2000. július 1-jén jött létre, múltja azonban távolabbra nyúlik vissza, hiszen jogelődjének, a Vállalatgazdaságtani Tanszéknek meghatározó szerepe volt a miskolci közgazdász képzés indításában, a Gazdaságtudományi Kar megalapításában. A Gazdálkodástani Intézet széleskörű oktatási tevékenységet folytat, mely az Intézet két tanszéke, a Vállalatgazdaságtani Tanszék és az Üzleti Vállalkozási Tanszék között oszlik meg. A Vállalatgazdaságtani Tanszék szakterülete a vállalati és nonprofit szervezetek gazdálkodási és gazdálkodás-módszertani kérdéseinek vizsgálata, a sikeres működés és fejlesztés lehetőségeinek feltárása, elemzése, a vállalat és környezete közötti összhangot biztosító stratégia kialakítása. Az Üzleti Vállalkozási Tanszék szakterülete a sikeres vállalkozások létrehozásához, fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges ismeretek tárgyalása, a vállalkozások jogi szabályozásának megismerése valamint a korszerű számítástechnikai tudás biztosítása.
 

Részt veszünk a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nappali, a levelező, a Ph.D, a posztgraduális és a posztszekunderi képzésekben.


Intézetünk a Gazdálkodás és menedzsment alapszakon önálló szakiránnyal áll a hallgatók rendelkezésére, a Vállalkozási szakirány irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A mesterszakok közül a Gazdálkodástani Intézet a Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakvezető intézete.


A közgazdász hallgatókon kívül oktatjuk a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi, Anyag- és Kohómérnöki, Gépészmérnöki, Állam- és Jogtudományi, valamint Bölcsészettudományi Karának nappali, illetve levelező hallgatóit, továbbá részt veszünk a Mérnök-Közgazdász, Jogász-Közgazdász, Orvos/Gyógyszerész-Közgazdász, Terület-és településfejlesztés, Humánerőforrás Menedzser, valamint az Angol-magyar MBA posztgraduális képzésekben.


Munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás magas színvonalának biztosítására. Célunk, hogy a hallgatóink számára a piac változó igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő, korszerű és versenyképes ismereteket nyújtsunk. Ennek érdekében tananyagainkat folyamatosan aktualizáljuk, beépítve a legújabb hazai és nemzetközi kutatások eredményeit is.


Kurzusaink fókuszában a gyakorlatorientáltság áll, melynek célja, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatot, jó helyzetfelismerő és problémamegoldó képességeket, készségeket szerezzenek, képesek legyenek a vállalati folyamatok szakszerű áttekintésére, elemzésére és értékelésére, a vállalati tevékenység különböző területein felmerülő gazdálkodási feladatok megoldására. Szakirányos hallgatóink pedig birtokába kerüljenek mindannak a tudásnak, ami egy önálló működőképes vállalkozás beindításához, sikeres működtetéséhez szükséges.


A hagyományos elméleti (előadás-centrikus) képzési forma mellett teret kapnak a komplex elemzési, tervezési, probléma-megoldási feladatok megoldását célzó gyakorlatorientált elemek is. A munka során hallgatóink a szakmai ismereteken túlmenően fejleszthetik kommunikációs, előadói és prezentációs készségeiket mind egyénileg, mind csoportmunkában, ami a közgazdász pályán elengedhetetlen. Az oktatás magas színvonalát a legújabb gyakorlati módszerekkel, folyamatosan naprakész ismeretek nyújtásával az ezen a téren nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett oktatóink biztosítják.

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

A gazdálkodástani Intézet önálló szakirányán, a Vállalkozási szakirányon 1995-ben indult a nappali közgazdász hallgatók képzése. A szakirány célja széleskörű vállalkozási ismeretek nyújtása, amelynek birtokában a hallgatók alkalmassá válnak tervezési, elemzési, vezetési feladatok ellátására. A megszerzett képzettség birtokában közép és felső vezetői funkciókat tölthetnek be, önálló vállalkozásokat indíthatnak, képesek a vállalkozások sikeres működtetésére mind hazai, mind nemzetközi területeken.

A Vállalkozási szakirányos hallgatók rendelkezésére áll az Intézet könyvtára, intézeti számítógépes laboratórium segíti felkészülésüket és az órai munkát. Évente két alkalommal többnapos szakmai tanulmányi kiránduláson vehetnek részt a hallgatók oktatóikkal együtt. A közös kirándulásokon kívül jó hangulatú, vállalkozási szakirányos szakestek erősítik együvé tartozásunkat.

    Szakirány ismertető