Tanácsadási tevékenység

Az egyetemi oktatási háttérrel, külső vállalati tapasztalataink birtokában eredményesen tudunk hozzájárulni cége működési hatékonyságának növeléséhez, a legfrissebb kutatási eredmények, alkalmazott módszerek felhasználásával az alábbi területeken:

 • Vállalati információs rendszer kiépítése
 • Szervezeti működés szabályozása, belső szabályzatok készítése
 • Szervezeti és működési szabályzat kialakítása
 • Átvilágítás, szervezet átalakítása, vagyonértékelése
 • Vállalati érték mérési módszerek kidolgozása
 • Vállalat üzleti folyamatainak automatizálása, üzleti racionalizálási tanácsadás
 • Kontrolling és vezetői döntéstámogató rendszerek kialakítása
 • Vállalati stratégia tervezése és bevezetése
 • Üzleti terv összeállítása
 • Üzleti folyamatok átszervezése (BPR)
 • Balanced ScoreCard (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer) kialakítása és működtetése
 • Üzleti folyamatok benchmarkingje
 • Projektek menedzselése
 • Üzletviteli tanácsadás
 • Vállalati etikai kódex tervezése

Ezeken a területeken megalapozott elméleti háttérrel és széles körű vállalati adatbázissal rendelkezünk, közvetlenül és közvetve (hallgatóinkon keresztül) nagyszámú vállalkozással állunk kapcsolatban. Évente 50 fő nappali közgazdászhallgató, 200 fő levelező, kiegészítő levelező valamint posztgraduális képzésben résztvevő mérnökközgazdász, és jogászközgazdász hallgató írja intézetünkben, oktatóink irányításával szakdolgozatát, melyek főként a régiónkban található bázisvállalatok valós üzleti problémáinak megoldására irányulnak.

Az elmúlt időszakban oktatóink a régió számos vállalatánál végeztek eredményes tanácsadói munkát ezeken a területeken, kivívva a megrendelők elégedettségét.

2001-óta évente rendezzük meg az Intézettel közvetlenül és közvetve kapcsolatban álló mintegy 200 vállalkozás és tanácsadó cég részvételével az azóta országos jelentőségűvé váló Regionális Tanácsadási Konferenciát. Itt lehetőség nyílik a tudásbázis további gyarapítására, egymás elvárásainak jobb megismerésére, és a vállalkozások egymás közötti együttműködésének támogatására.