TDK FELHÍVÁS

 

A Gazdálkodástani Intézet minden érdeklődő hallgatót szeretettel vár az ideiTudományos Diákköri Konferenciára, oktatóink maximális segítséget nyújtanak a TDK dolgozatok megírásában és prezentálásában, támogatják és elismerik a tehetséges és aktív hallgatókat.

 

Egy TDK-dolgozat elkészítésének számos előnye van:

 

Ø  Az egyes szekciók helyezettjei pénzjutalomban részesülnek. 2 hónapra 10-30 eFt/hó TDK ösztöndíj pályázható.

Ø  Az Intézet a TDK résztvevőinek egy tárgybólkedvezményt ad a kötelezettségek teljesítésében.

Ø  Az Országos TDK Konferencián helyezést elérő hallgatóink, az ugyanabban a témában beadott szakdolgozatukvédésére automatikusan jelest kapnak.

Ø  A TDK munkát figyelembe veszik a pályázatok esetén (pl.külföldi részképzés, kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi és egyéb pályázatok, Tanulmányi Emlékérem, demonstrátori megbízás, doktorandusz pályázat, hazai és külföldi konferenciákra és tanulmányutakra való jelentkezés).

Ø  Állásinterjún előnyt jelent, bizonyítva a jelölt ambícióját és kitartását.

 

HATÁRIDŐK:

 

TDK-ösztöndíj pályázat benyújtása:

2015. szeptember 15. illetve 2015. október 5.

TDK-ra jelentkezés:

2015. október 5.

Dolgozatok leadása:

2015. november 16.

 

További információ: http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/

 

A konzulensi feladatok ellátása kapcsán a Gazdálkodástani Intézet valamennyi oktatója segítséget nyújt, adminisztrációs ügyekben aGazdálkodástani Intézet TDK felelőse, Dr. Szegedi Krisztina egyetemi docens (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel.: 30/238-6158, A/4. 4. em. 407. szoba) kereshető.

 

 

A GAZDÁLKODÁSTANI INTÉZET TDK-TÉMAJAVASLATAI

2015/2016

 

Dr. Szakály Dezső mb. intézetigazgató egyetemi docens (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Innováció a KKV-k világában

 

Dr. Fülöp Gyula tanszékvezető egyetemi tanár (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Fenntarthatóság– Vállalati fenntarthatóság – Stratégia (elvi összefüggések, gyakorlat, esettanulmány)

-      A Fenntarthatósági Balanced Score Card rendszer kialakítása és alkalmazása

-      Vállalati fenntarthatóság és vezetői képességek (empirikus felmérés és elemzés)

-      A globalizáció új vállalati kihívásai és stratégiai válaszlehetőségei

-      A vállalkozásfejlesztés szerepe és lehetőségei a hazai KKV szektorban

-      A kis- és középvállalkozások gazdálkodásának sajátos kérdései: új gazdálkodási formák

 

Dr. Illés Mária egyetemi tanár(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Jövedelmezőség az üzleti szférában

-      Gazdaságosság

-      Vállalati költségek

-      Inflációs hatások a vállalati gazdálkodásban

-      A közszolgáltatási tevékenység vállalati szegmensének gazdálkodási sajátosságai

 

Dr. Szegedi Krisztina egyetemi docens(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A közgazdász hallgatók etikai érzékenysége

-      A vállalati vezetők/vállalkozók etikai érzékenysége

-      Reklámetika

-      A vállalati etikai intézmények (pl. etikai kódex, bejelentő rendszerek, jelentések) külföldi, illetve hazai gyakorlata

-      Az etikus fogyasztás tendenciái

-      Az etikus befektetés tendenciái

-      A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) hazai és külföldi gyakorlata, nemzetközi CSR értékelő rendszerek, CSR a bankszférában

-      A társadalmi vállalkozások jövőbeni perspektívái

-      Diszkrimináció különböző formái az üzleti életben

-      Női vezetői kvótarendszer bevezetésének lehetőségei

-      A magyar és a lengyel nagyvállalatok külföldi beruházásainak (Outward Foreign Direct Investment) vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) kihívásai

-      A KKV-fejlesztés intézményrendszere

-      A kiválasztott ország(ok) KKV-fejlesztésének elemzése/összehasonlítása

 

Dr. Sasvári Péter egyetemi docens(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A "big data" jelenség a gazdaságban és a gazdaságtudományban

-      Az információrendszerek perspektívái az üzleti- és a közszférában

-      Az informatika gazdasági, társadalmi hatásai

-      Az informatikai felhők gazdaságtana: üzleti modellek versenye az informatikában

-      Elektronikus információbiztonság-tudatosság a vállalati és az állami szektorban

-      Elektronikus kereskedelmi megoldások a vállalati és az állami szektorban

-      Informatikai beruházások értékelése

-      Smart City kezdeményezések - Intelligens megoldások városoknak

-      Túl az adatokon: Üzleti Intelligencia (Business Intelligence, BI) lehetséges helye és szerepe a vállalatoknál

-      Vállalatirányítás integrált rendszerrel

-      Vezetői döntések támogatása, vezetői információrendszer alapok

 

Dr. Tokár-Szadai Ágnes egyetemi docens(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységének értékelése

-      A válság hatása és kezelése egy adott vállalatnál, ágazatban, országban

-      Tudásmenedzsment és tudástranszfer szerepe a tanácsadásban

-      Az üzleti tanácsadás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

 

Szilágyiné dr. Fülöp Erika egyetemi adjunktus (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Társaságok alapítása, a célszerű jogi szervezeti forma kiválasztásának szempontjai és működésének jellemzői.

-      Sajátos vállalkozási formációk (pl: franchise, koncessziós társaság, off-shore cég) jogi, működési sajátosságai.

-      Ipari parkok, inkubátorházak sajátosságai Magyarországon és az EU-ban.

-      Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek stb.) működésének jellemzői, jelentőségük Magyarországon és az EU-ban.

-      A társaságok megszüntetésének lehetőségei (csődeljárás, felszámolási eljárás), szabályai és vizsgálata.

-      Az Európai társaságok alapítása, jellemzői, jelentősége.

-      Vállalkozások érdekképviseleti és tanácsadó szervezeteinek szerepe a vállalkozásfejlesztésben.

-      Versenyszabályozás kérdései Magyarországon és az EU-ban.

 

Csiszár Csilla Margit egyetemi tanársegéd(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A fogyasztóvédelem helyzete, jövőképe Magyarországon. Tagállami sajátosságok az Európai Unióban.

-      Piacfelügyelet. Hatósági ellenőrzések Magyarországon.

-      Élelmiszer-biztonság, termékbiztonság, szolgáltatások biztonságossága.

-      A globalizáció, technológiai fejlődés, digitális forradalom hatása. Jelenlegi problémák, jövőbeli kihívások.

-      Fogyasztói piacok elemzése. A piaci szereplők helyzetének értékelése.

-      A fogyasztói érdekek érvényesülése egyes területeken (pénzügyi szolgáltatások, közszolgáltatások, elektronikus kereskedelem, határon átnyúló kereskedelem, stb.)

-      A vállalkozás és a fogyasztó kapcsolatának vizsgálata. Tisztességtelen piaci magatartás, versenykorlátozás, megtévesztés, fogyasztói tudatosság.

-      A hazai támogatási-, pályázati rendszer. A vállalkozások pályázati lehetőségei, nehézségei.

-      Az EU kohéziós politikája 2014 és 2020 között. Európa 2020 stratégia.

-      A civil szervezetek szerepe, helyzete Magyarországon.

 

Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A beruházás-gazdaságossági számítások vállalati gyakorlatban alkalmazott módszerei

-      A hazai vállalatok kontrolling-tevékenységének jellemzői

-      A kontrolling szakirodalomban ajánlott elemzési módszerek vállalati gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata

-      A létesítmény-beruházásokkal kapcsolatos kérdések vizsgálata a hazai feldolgozóiparban

-      Létesítménygazdálkodás a hazai vállalatok gyakorlatában

-      A létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó költségek alakulásának vizsgálata

 

Bereczk Ádám egyetemi tanársegéd (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A középvállalatok stratégiai orientáció vizsgálata néhány vállalat gyakorlata alapján

-      A start-up vállalkozások sikertényezőinek vizsgálata

-      A magyar vállalatok külföldi tőkebefektetéseinek/beruházásainak (Outward Foreign Direct Investment) vizsgálata a 2000-től 2015-ig terjedő időszakban

 

Kelemen Imre Gábor egyetemi tanársegéd (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      Projektek pénzügyi tervezésének és menedzselésének sajátosságai

-      -Magyar KKV-k piacra lépési lehetőségei az EU-ban

-      -A német és a magyar KKV szektor többszempontú összehasonlítása

-      -Kontrolling rendszerek sajátosságai a KKV-k gyakorlatában

-      -Költséggazdálkodás módszerei és ágazati sajátosságai

 

Nagymáté Zoltán doktorandusz (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-      A felhőtechnológia jelene és jövője a vállalatok életében

-      Felhő alapú alkalmazások helye és szerepe a gazdasági szektorban