Vállalkozásfejlesztés mesterszak Vállalkozásfejlesztés mesterszak
(Master in Business Development)

Szakvezető intézet:        Gazdálkodástani Intézet
Szakfelelős:                    Prof. Dr. Illés Mária

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti és módszertan ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában a létesítendő mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász Vállalkozásfejlesztés szakon

A képzés belépési kritériuma:

  • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi és felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra;
  • Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpontot kell előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzési ág alaptantárgyaiból a következő struktúrában: módszertani alapozó ismeretek (matematika, statisztika) 8 kredit; elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) 10 kredit; egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.
  • A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési formák:

  • nappali tagozatos (teljes idejű)
  • levelező tagozatos (részidejű)

A képzési idő: 4 tanulmányi félév, amelynek utolsó szemeszterében heti 1 nap szakmai gyakorlatot teljesítenek a hallgatók a diplomamunkához kötődően.

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

  • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;
  • A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
  • Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

Részletes információk